swahili chapter 8

STUDY
PLAY
-fahamu
understand, know
kama
if, as, like
kifaransa
french
kwa kweli
truly, in truth
kweli
true
labeka (labe, abe)
yes
naam
yes
bara
mainland
hasa
especially
-jifunza
learn
kabila
tribe
makabila
tribes
karibu
nearly
kazi
work
kazini
at work
kisiwa
island
visiwa
islands
kule
there (at a distance)
kwa
by, with, for
kwa hivyo
therefore
kwa sababu
because
mabalimbani
various, different ones
mfanyakazi
worker
wafanyakazi
workers
mwananchi
citizen
wananchi
citizens
pwani
coast
sehemu
section
-sema na
speak with
shamba
farm
mashamba
farms
-tumia
use
unguja
traditional name of the island of zanzibar
upesi
quick, quickly
vingine
other things, some things
vizuri
very well
wakati
time
wakati wa
when