20 terms

Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 01

Vocabulary from the Uwch Course Uned 1
STUDY
PLAY
gerllaw
yn ymyl
gyda llaw
by the way
o bryd i'w gilydd
o dro i dro
Llydaw
Brittany
antur (b)
adventure
dealltwriaeth (b)
understanding
addasiad (g)
adaptation
arswyd (g)
fear
cam (g)
step
cydymdeimlad (g)
sympathy
llawenydd (g)
happiness
saib (g)
pause
adrodd
to recite
atgoffa
to remind
dianc (dihang-)
to escape
meiddio
to dare
mynegi
to express
osgoi
to avoid
ymestyn
mynd yn hirach
canolig
medium