Eestkostekoalitsioonid ja poliitikanarratiivid

Term
1 / 11
Poliitikanarratiivide raamistiku (NPF) olulisus poliitikaprotsessis?
Click the card to flip 👆
Terms in this set (11)
Poliitikanarratiivide raamistiku (NPF) olulisus poliitikaprotsessis?
Poliitikanarratiivide raamistik (NPF) määratleb poliitikanarratiivi rolli poliitikaprotsessis. Sellise holistilise ambitsiooni täitmiseks on poliitikanarratiivide raamistikus (NPF) kasutusel mitmete valdkondade teooriad, mille kasutamine lisaks seletamisele ja kirjeldamisele võimaldab püstitada uusi küsimusi ja hüpoteese.
Miks on poliitikanarratiivide raamistik (NPF) kasulik?
Poliitikanarratiivide raamistik (NPF) defineerib narratiivide rolli. Narratiive on võimalik kasutada strateegilistel eesmärkidel (nt veenmiseks, mängides osaliste "tunnetel", mitte faktidel). Narratiivid pakuvad otseteed ka näiteks informatsiooni hankimisel.
Lisaks narratiividele, missugust olulist teavet pakub poliitikanarratiivide raamistik (NPF) täiendavalt?
Poliitikanarratiivide raamistik (NPF) kirjeldab osalisi koos nende "lugudega" (narratiividega) selleks, et kujundada agendat ja kutsuda esile muutuseid poliitikas.
Mis on eestkostekoalitsioonide raamistiku (ACF) eeldus? Mis seal toimub?
Eestkostekoalitsioonid on areenid, kus inimeste ideed teisendatakse poliitikateks.
Mida ja miks eestkostekoalitsioonide raamistik (ACF) kirjeldab?
Eestkostekoalitsioonide raamistik (ACF) kirjeldab "lugu" (narratiiv) poliitikapraktikast keerukas poliitikakujundamise süsteemis. Sellised lihtsad lood aitavad koondada sarnaste uskumuste ja vaadetega osalisi selleks, et teistest koalitsioonidest üle olla.
Millega ja missugusel tasandil tegelevad eestkostekoalitsioonide raamistikud (ACF)?
Suure määramatuse ning lakkamatute muutuste tingimustes püüab eestkostekoalitsioonide raamistik (ACF) empiiriliselt seletada poliitikaväljal toimuvat dünaamilist õppimisprotsessi, muutuseid ja koalitsioonide tekkimist poliitika allsüsteemides.
Miks on (poliitika)narratiivide mõistmine oluline?
Poliitikanarratiivid on kriitiline ressurss mõistmaks poliitikas toimuvaid muutuseid, ideoloogiaid ja probleemide mõtestamist erinevate osaliste poolt.
Mis on narratiiv?
Narratiiv on ümbritseva maailma konstrueerimise ja mõtestamise / kommunikeerimise viis.
Missugustele eeldustele tugineb poliitikanarratiivide raamistik (NPF)?
Poliitikanarratiivide raamistik (NPF) tugineb vähemalt neljal eeldusel: 1) poliitikanarratiivid on poliitikaprotsessi keskne element; 2) poliitikanarratiive tuleks mõista kolmel analüüsitasandil: mikro / indiviid, meso / poliitika allsüsteemid, makro / institutsionaalne-kultuuriline; 3) poliitikanarratiive loob suur hulk osalisi (nt poliitikud, huvigrupid, meedia); 4) poliitikanarratiivid on uskumussüsteemide tõlgendused, mida kasutatakse veenmisel ja informatsiooni organiseerimiseks.
Kuhu asetab poliitikanarratiivide raamistik (NPF) rõhu poliitikas toimuvate muutuste mõistmisel?
Mõistmaks, miks teatud koalitsioonid mõjutavad poliitikaid, keskenduti poliitika baasuskumustele ja võrgustikusidemetele. Poliitikanarratiivide raamistikus (NPF) keskendutakse uskumusi koondavate sidemete kvaliteedile.
Missuguses kontekstis toimub õppimine kõige tõenäolisemalt ja milline on narratiivide roll selles?Õppimine toimub kõige tõenäolisemalt sarnaseid uskumusi jagavates poliitika allsüsteemides. Narratiivid on heaks vahendiks selliste süsteemide mõistmiseks.