Samhäll 1b - Statskick

talmannen
Click the card to flip 👆
1 / 43
Terms in this set (43)
39Antal utjämningsmandat4%Riksdagsspärr i landet12%Riksdagsspärr i en valkretsPlatserna i riksdagen delas ut i proportionalitetProportionellt valsystem25 SeptemberRiksdagens öppnande iår skedde... (datum)andra söndagen i SeptemberPå vilken dag sker riksdagsvalet?var fjärde årHur ofta väljs en ny talmanStatsministernVem väljer regeringen?ledamöter från samma valkretsVilka sitter en ledamot brevid i riksdagen?PartigruppenVilka träffas i grupp i början av mandatperioden?17Hur många ledamöter innehåller ett utskott?September och OktoberMellan vilka månader är det allmän motionsperiod?regeringenFrån vilka kommer en proposition?Riksdagen eller privatpersonFrån vilka kommer en motion?3000-4000Ungefär hur många förslag till lagar kommer in efter varje motionsperiod?BetänkandeVad heter det utskotten kommer fram till, som de sedan ger riksdagens inför omröstning?Chillar hemmaVad gör en ledamot en måndag eller fredag?riksdagenVilka stiftar nya lagar?riksdagenVilka röstar ja eller nej till en ny statsminister?KonstitutionsutskottetVad heter utskottet som har hand om misstroendeförklaringar?regeringen tvingas avgåVad händer om statsministern röstas för att avgå?riksdagenVilka har hand om försvaret utomlands?ParlamentarismVad är det där coola ordet som beskriver sambandet mellan riksdag och regering?vem somVilka kan statsministern göra till ministrar20-22Hur många statsråd (ministrar)?11Hur många departement finns det?16Hur många utskott? (räknar med EU nämnden)RegeringenVilka sköter utrikespolitiken?beviljar nådVad kallas det när regeringen ... till brottslingar så de blir fria?RegeringenVilka skriver budgetproposition?Minoritetsregering, majoritetsregering, Enpartiregering, KoalitionsregeringVilka typer av regeringar finns det? (4 st)Regeringen tvingas avgåVad händer om statsministern randomly dör?341Antal förvaltningar