Qué bien 8, Unidad 2A,

3.8 (4 reviews)
no me digas
Click the card to flip 👆
1 / 19
Terms in this set (19)
esperar quehoppas attveniratt kommaloden/detprobaratt provasuficientetillräckligtvolver (ue)att återvändael abrazokramenmarcar un golatt göra ett målcuenta conmigoräkna med mig