21 terms

aardrijkskunde.

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

landgrens
de scheidingslijn tussen 2 landen die te herkennen is aan hekken en palen.
open/zachte grenzen
landgrens die zonder controle te passeren is.
harde/gesloten grenzen
landgrens die zonder controle niet te passeren is.
territoriale wateren
deel van zee langs de kust van een land met een breedte van 12 zeemijl
continentaalplat
de ondiepe bodem van zeegrenzen aan de kust
exclusieve economische zone
deel van de zee en land waarvan een land vindt dat het daarop belangrijkste economische rechten heeft.
natuurlijke grenzen
grens van een land die word gevormd door zeeen meren rivieren of bergen
kunstmatige grenzen
door mensen getrokken grenzen tussen 2 landen
soeverein
zelfstandig en onafhankelijk
cultuur
de manier waaropeen groep mensen leeft
identiteit
je eigen persoonlijkheid dat watjeonderscheid vann andere
etniciteit
afkomst van een volk
chauvenisme
overdreven liefde voor je vader land
eenheidsstaat
een gebied met grenzen er om heen met eigen wetten en afspraken
provincies
gebied binnen een staatmet eigen bestuur
regionalisme
inwoners van een regio of gebied houden vast aan hun eigen geschiedenis en cultuur
gemeenten
gebied dat door burgermeesters en wethouden bestuurd word
lokalisme
het gericht zijn op eigen dorp en gemeenten
mentaliteit
de manier waarop je denkt en voelt
bezwaar
argument om duidelijk te maken dat iets niet moet gebeuren
bevolkingsspreiding
spreiding van de bevolking ineen land