TØ 14

Definer begrebet protein turnover?
Click the card to flip 👆
1 / 11
Terms in this set (11)
Arranger følgende delprocesser af proteinfordøjelsen i den rigtige rækkefølge:

1. proteolyse via peptidaser i tarmcellerne
2. proteolyse via pepsin i mavesækken
3. frigivelse af frie aminosyrer til blodbanen
4. proteolyse i lumen af tarmen v.h.a. aminopeptidase
5. sur denaturering af proteiner i mavesækken
6. transport af frie aminosyrer og di- og tripeptider til tarmcellerne
7. proteolyse katalyseret af trypsin og chymotrypsin
...
Pyruvat;
- oxidativ decarboxylering til acetyl CoA (citronsyrecyklus mm)
- carboxylering til oxaloacetat (første trin i gluconeogenese/opfyld af citronsyrecyklus mm)
- reduktion til laktat (regenerering af NAD+ under anaerobe betingelser)
- transaminering til alanin (altså den reversible proces af processen nævnt i 2)
- precursor ved dannelse/biosyntese af forgrenede aminosyrer (ikke pensum)

Oxaloacetat (OAA);
- direkte intermediær i citronsyrecyklus
- også intermediær i gluconeogenesen
- acceptor af aminogrupper i nogle transamineringsreaktioner
- precursor i biosyntesen af aminosyrer i Asp/OAA familien (ikke pensum)
Tre mol ATP bruges direkte i syntesen af urea.

To omdannes til ADP og Pi ved syntesen af carbamoyl phosphat. Derudover omdannes et mol ATP til AMP og PPi ved kondensationen mellem citrullin og aspartat til arginosuccinat. Da PPi hurtigt hydrolyseres til 2 Pi bruges altså i alt 4 energirige bindinger (ækvivalent til 4 mol ATP) ved syntese af urea (s.766).
Image: Hvor mange ATP-afledte energirige bindinger forbruges ved kondensering af 2 mol N og et mol CO2 til et mol urea i ureacyklen?
De fleste planter kan, modsat pattedyr, syntetisere alle de 20 proteinaminosyrer. Det sker via 6 biosyntetiske familier, hvor følgende metabolitter er udgangspunkt: oxaloacetat, pyruvat, ribose-5-phosphat, phosphoenolpyruvat+erythrose-4-phosphat, α-ketoglutarat og 3-phosphoglycerat. Angiv hvilke centrale metabolismeveje, der kan levere de opremsede forbindelser.
Alle 20 proteinaminosyrer kan findes i blodbanen, men alanin og glutamin er klart dominerende i mængde. Forklar den sandsynlige årsag til dette.Muskler og de fleste andre væv har ikke en fungerende ureacyklus, men det har leveren. Når overskydende aminosyreskeletter forbruges i energimetabolisme, ender aminogrupperne på gluatamat efter transamineringsreaktioner katalyseret af aminotransferaser. Men den foretrukne transportform mellem væv er som alanin, så amingrupperne fra glutamat overføres til pyruvat. Herved dannes alanin, som eksporteres til blodet hvorfra det optages af leveren. Her kanaliseres aminogruppen til urea, mens det resterende kulstofskelet (pyruvat) omdannes til glucose ved gluconeogenese. Glucosen sendes gennem blodet tilbage til muskler og øvrige organer. Systemet kaldes alanin-glucose-cyklus (s.763-764). Eventuelt frit ammonium (NH4+) dannet i muskler mm indbygges i glutamin, som ligeledes sendes til leveren (s. 764). Sådant frit ammonium kan f.eks. skyldes deaminering af serin og threonin, som modsat andre aminosyrer ikke transamineres men deamineres (ikke pensum, s. 763 øverste afsnit).