14 Repetytorium Maturalne - The economy (poziom rozszerzony)

The economy
Click the card to flip 👆
1 / 54
Terms in this set (54)
decrease/fallspadekdemandpopytdownturn in the economyspadek, schyłek koniunkturyeconomic crisiskryzys gospodarczyeconomic growthwzrost gospodarczyeconomic recoveryuzdrowienie gospodarkieconomicaloszczędnyeconomicsekonomiaeconomiseoszczędzać, oszczędnie gospodarowaćeconomistekonomista, ekonomistkaexpenditurewydatkifit for purposespełniający założeniaforeign tradehandel zagranicznyfree-market economygospodarka wolnorynkowaGDP (gross domestic product)PKB (produkt krajowy brutto)go bankruptzbankrutowaćgo bustzbankrutowaćincomedochódincrease borrowingzwiększyć zadłużenieincrease by 50% / grow by 50% / go up by 50% / rise by 50%wzrosnąć, zwiększyć się (o 50%)increase/risewzrostindustryprzemysłinflationinflacjarate of inflationstopa inflacjiinterest ratepoziom oprocentowaniainternational tradehandel międzynarodowyinvestmentinwestycjamarketrynekblack marketczarny rynekfree marketwolny rynekpay off (debts)spłacić (długi)plummetgwałtownie spadaćprivate sector / public sectorsektor prywatny / sektor publicznyprovide new jobstworzyć nowe miejsca pracypublic debtdług publicznypublic spending / government spendingwydatki publicznereduce taxesobniżyć podatkiset up (a business venture)założyć (przedsiębiorstwo)soariść w góręstock market crashkrach na giełdziesupply and demandpodaż i popytsustainable economygospodarka zrównoważonathe Great DepressionWielki Kryzystrade unionzwiązek zawodowy