14 Repetytorium Maturalne - Human rights (poziom rozszerzony)

Human rights
Click the card to flip 👆
1 / 21
Terms in this set (21)
freedom of consciencewolność sumieniafreedom of the presswolność prasyfreedom of religionwolność religiifreedom of speech and expressionwolność słowapresume somebody innocentuważać kogoś za niewinnegoprove somebody guiltyudowodnić czyjąś winęrights of the accusedprawa oskarżonegothe right to a fair trialprawo do sprawiedliwego procesuthe right to bear armsprawo do noszenia broniuniversal suffragepowszechne prawo wyborczeviolate somebody's rightsnaruszać czyjeś prawa