telwoorden Frans | les nombres | vanaf leerjaar 1 | zie ook www.nufransleren.nl

;