Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Bizarre
Vreemde
Delicatesse
Lekkernij, iets lekkers
Drive-inwoningen
Huizen met ingebouwde garages op de begane grond
Exclusief
Zonder
Inclusief
Met, erbij
Vacatures
Baan die door iemand bezet wordt
Worden gedomineerd
Bevatten, vooral
Experst
Deskundigen
Luguber
Akelig
Fundering
Constructie waar op een gebouw steunt
Schaarte
Tekort
Spaarzaam
Zuinig
Komen gewassen
Groeien uit
Volle wasdom
Alles wat er aan planten groeit
Accijnsverhoging
Belastingverhoging
Alert
Oplettend
Detaillist
Winkelier
Metaaldector
Instrument om metalen op te sporen
Desastreuze
Fataal, rampzalig
Geweldsmonopolie
Politie, leger heeft recht om geweld te plegen
Imago
Beeld dat mensen hebben
Mortuarium
Rouwcentrum
Motto
Zinspreuk
Relatief
Betrekkelijk
Stadsrenovatie
Stadsvernieuwing
Surveillancewagen
Politiewagen
Charmeren
Bekoren, zich innen
Componeren
Muziek maken
Perforeren
Doorboren
Registreren
Opnemen, vast leggen
Respecteren
Eerbied en waardering hebben
Transplanteren
Overplanten
Verbaliseren
Een bon geven
Aspect
Kant van een zaak
Functioneel
Doelmatig, praktisch
Decoratief
Versierend
Ideaal
Iets hoogs waar je naar streeft en dat je graag zou killen bereiken
Profielkeuze
Kiezen van een van de vier vast vakkenpakket
Martelgang
Lang en moeizaam proces vol kwellingen en problemen
Therapeuten
Iemand die een bepaald genees methode toepast
Efficiënten
Doeltreffend
Corruptie
Omkoopbaarheid
Gereserveerde
Terughoudend
Fosfaten
Bepaalde scheikundige verbinden
Lucratieve
Winstgevende
Socialiseren
Zich aanpassen aan de opvatting van de maatschappij
Karakter
Eigen aard
Ter discussie stellen
Bespreken van een onderwerp waarover nog niet beslist is
Nevenactiviteit
Minder belangrijk werk dat je ernaast doet