NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Mi nem vagyunk
 2. Mi vagyunk
 3. Te nem vagy
 4. Az van
 5. Ő nincs lány

5 True/False questions

 1. It is not-It isn'tŐ nincs fiú

        

 2. He is-He'sŐ van fiú

        

 3. I am-I'mÉn vagyok

        

 4. You are not-You aren'tTi nem vagytok

        

 5. They are not-They aren'tMi nem vagyunk