NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Te nem vagy
 2. Az nincs
 3. Mi vagyunk
 4. Ők nincsenek
 5. Mi nem vagyunk

5 True/False questions

 1. He is not-He isn'tŐ nincs lány

        

 2. He is-He'sŐ van lány

        

 3. You are not-You aren'tTi nem vagytok

        

 4. It is-It'sAz van

        

 5. I am not-I'm notÉn vagyok