NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Mi nem vagyunk
 2. Ők nincsenek
 3. Te vagy
 4. Ő nincs fiú
 5. Te nem vagy

5 True/False questions

 1. She is-She'sŐ van lány

        

 2. I am not-I'm notÉn vagyok

        

 3. They are-They'reMi vagyunk

        

 4. We are-We'reTe vagy

        

 5. You are-You'reTi vagytok