40 terms

Chinese vocab for Beijing

STUDY
PLAY
你好
Hello. (ni hao)
再见
Goodbye. (zai jian)
多少钱 ?
How much is it? (duoshao qian)
太贵了 !
Too expensive! (tai gui le)
很便宜
Very cheap. (hen pianyi)
... 怎么去 ?
How do I get to ...? (zenme qu)
... 在哪儿 ?
Where is ...? (zai nar)
不要
I don't want it. (bu yao)
谢谢
Thank you. (xiexie)
请来 ...
Please bring ... [in restaurants/bars] (qing lai)
啤酒
Beer. (pijiu)
葡萄酒
Wine. (putao jiu)
我[不]喜欢辣的。
I [don't] like spicy things. (wo bu xihuan lade)
青椒牛肉
Beef with Green Peppers. (qingjiao niurou)
宫宝鸡丁
Spicy Chicken with Peanuts. (gongbao jiding)
西红柿炒鸡蛋
Fried Tomato and Egg. (xihongshi chao jidan)
北京烤鸭
Beijing Duck. (beijing kaoya)
米饭
Rice. (mifan)
三里屯
Sanlitun (pronounced sanlitur)
秀水街
Silk Street (xiushui jie)
王府井
Wangfujing [night market]
司马台
Simatai [Great Wall]
Nearby. (jin)
Far. (yuan)
火车 [站]
Train [Station]. (huoche zhan)
公共汽车 [站]
Bus [Station]. (gonggong qiche zhan)
自行车
Bicycle. (zixingche)
我要买 ...
I would like to buy... (wo yao mai)
银行
Bank. (yinhang)
我是德国人。
I am German. (wo shi deguoren)
我不会吸烟。
I don't smoke [polite]. (wo buhui xiyan)
我吃 ... 过敏。
I am allergic to... (wo dui ... guomin)
我不舒服。
I don't feel well. (wo bu shufu)
我听不动。
I don't understand. (wo tingbudong)
我不要当你的女朋友。
I don't want to be your girlfriend. (wo buyao dang ni de nüpengyou)
是的,我是有一个大鼻子。
Yes, I DO have a big nose. (shide, wo shi you yige da bizi)
你说得对,我太胖了。
You're right, I AM too fat. (ni shuode dui, wo tai pang le)
老外
Foreigner. (lao wai)
太麻烦 !
Too much trouble! (tai mafan)
请结帐。
The bill, please. (qing jiezhang)