kemins grunder

atom
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
L-skaletdär finns det plats för 8 elektroneratomnummerAnger antalet protoner i kärnanVilken laddning har en atom?neutral - eftersom den har lika många protoner som elektronergrundämneEtt ämne som bara består av en sorts atomerMendeljevordnade grundämnena i periodiska systemetBohr"uppfann" den nuvarande atommodellenEmpodokles & AristotelesTrodde att allt består av de fyra elementen: jord, eld, luft och vattenDemokritosFilosof som trodde att allt bestod av odelbara atomerPeriodvågrät rad: anger antal skalGrupplodrät rad - anger antalet valenselektroner