Studier och utbildning

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ammattikorkeakoulu
en yrkeshögskola
Hämeen ammattikorkeakoulu
Tavastlands yrkeshögskola
opinnot
studier
perusopinnot
grundstudier
ammattiopinnot
yrkesstudier
syventävät opinnot
fördjupade studier
vapaavalintaiset opinnot
valfria studier
opiskella
studera, plugga, läsa
opiskelija
en studerande, en student
päästä ylioppilaaksi
ta studenten, bli student
koulutus
en utbildning
koulutusohjelma
ett utbildningsprogram
peruskoulu
en grundskola
lukio
ett gymnasium
ammattikoulu
en yrkeskola
yliopisto
universitet
harjoittelu
(arbets-)praktik
opinnäytetyö, insinöörityö
ett examensarbete, ett lärdomsprov, ett ingenjörsarbete
tutkinto
examen, examina
suorittaa tutkinto
ta examen, avlägga examen
koe, tentti
ett prov, en tenta
valmistua
bli färdig med studierna, utexamineras
oppitunti
en lektion
luento
en föreläsning
lukujärjestys
en läsordning, ett schema
lukukausi
en termin
kevätlukukausi
en vårtermin
syyslukukausi
en hösttermin
lukuvuosi
ett läsår
opintopiste
ett studiepoäng
itseopiskelu
självstudier
verkko-opetus
nätbaserad undervisning