Juridisk metod i skolan

Grundlag
Click the card to flip 👆
1 / 12
Terms in this set (12)
Tvingande reglerDe regler som alltid gäller och inte kan avtalas bort. Exempelvis kan en kommun och en elev inte komma överens om att eleven inte ska ha skolplikt.Dispositiva reglerDe regler som gäller om inget annat har avtalats. Reglerna gäller om parterna inte kommit överens om annat.