Try the fastest way to create flashcards

Learning English

Get a hint
influence
Click the card to flip 👆
1 / 20
1 / 20

Students also viewed

Terms in this set (20)
innflytelse, påvirkning
gradvis, litt etter litt
låneord
dagligdags
forkortelse
faste uttrykk
kombinere flere ting til en ting
utryddet
gjenopplive, gi ny kraft
utbredt
gjennomtrengende
kompetanse
valuta/myntenhet
øke farten