Periodiska systemet och Salter

Atom
Click the card to flip 👆
1 / 25
Terms in this set (25)
Ädelgasers egenskaperDe har fullt yttre skal, 2 eller 8 elektroner. Reagerar inte med någon.ÄdelgasstrukturEn atom eller en jon med ädelgasstruktur har ett fullt yttre elektronskal. Alla atomers målMolekylFlera atomer som är bundna till varandraElektronparbindning/ kovalent bindning/ MolekylbindningUppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig.JonbindningKemiska bindning mellan två joner, en positiv jon och en negativ jon.MetallbindingAtomerna i en metall delar med sig av sina valenselektroner i hela metallbiten. Vi kan säga att metallatomerna "badar" i ett elektronhav.JonerLaddade atomer. Atomer som lämnat ifrån eller tagit emot elektroner. (Blivit + eller - laddade)IsotopSamma grundämne men olika antal neutroner. (Fler eller färre neutroner)Antal perioder i periodiska systemet7Antal grupper i periodiska systemet18AtomnummerAntal protonerFormel för sulfatjonSO₄²-Formel för nitratjonNO3-Formel för järn(II)jonFe2+Formel för karbonatjonCO32-