28 verber

ser
Click the card to flip 👆
1 / 28
Terms in this set (28)
være
befinde sig, være
der er
gå, køre
have
skulle
kunne
ville
sige
tænke
sabervidegustarkunne lidedargivehacergøre, lavellevarhave på, bærepasarskeponeranbringesalirgå/ komme ud;tomartagevenirkommeversevolverkomme tilbagebuscarlede efterconocerkendeempezarbegyndecreertroencontrarfinde, mødeterminarslutte