Staphylococcus spp

Hver eru heimkynni S. aureus í mönnum?
Click the card to flip 👆
1 / 22
Terms in this set (22)
Hver eru heimkynni S. aureus í mönnum?
Húð, slímhúðarop og slímhúðir, normalflóra manna og dýra
Hvað er ólíkt með S. aureus og CoNS hvað varðar kóagúlasa framleiðslu og hæfileika til að valda sýkingum?
S.aureus er kóagúlasa jákvæður og er alltaf sjúkdómsvaldandi
CoNS er kóagúlasa neikvæður og er lítið meinvaldandi, valda sýkingum hjá fólki með íhluti
Hvaða hundraðshluti fólks (%) er líklegur til að bera alltaf S. aureus í líkamsflórunni? Og hvaða % eru "intermittent" berar?
alltaf: 10-20%
af og til: 60%
Þegar MÓSA greinist í sjúklingi á sjúkrahúsi er mikilvægt að þrífa herbergi hans sérlega vel eftir útskrift eða flutning. Hvers vegna er það mikilvægt. Væri ekki nóg að loka herberginu í nokkra daga og hleypa svo öðrum sjúklingi inn í það?
Getur lifað mánuðum saman í ytra umhverfi
Lýsið litunareiginleikum stafýlokokka og útliti þeirra í smásjá.
þeir eru gram jákvæðir klasakokkar, s.aureus eru gulleitir en CoNS eru alltaf hvítir
Þegar klasakokkar ræktast úr blóði er blóð úr blóðræktunarkolbunni sett í sermi til að kanna hvort um sé að ræða kóagúlasa jákvæða klasakokka. Ef próifð er jákvætt þá er hirngt strax í lækni. Hvers vegna er mikilvægt að gefa þær upplýsingar sem fyrst til læknis sjúklings?
Til þess að það sé hægt að hefja meðferð sem fyrst, eru alvarlegar sýkingar
Hvaða eiginleiki liggur að baki CoNS sýkingum út frá íhlutum?
CoNS eru tækifærissýklar, nýta sér það þegar að ónæmiskerfið er veiklað
Nefnið nokkra meinvirkniþætti (sýkiþætti) S. aureus
Prótein A, kóagúlasar, margskonar eitur
Nefnið helstu heilkenni af völdum eituáhrifa S. aureus.
Staphy. scalded skin syndrome (SSSS), toxic shock syndrome (TTST-1), matareitranir
Mynda allir S. aureus húðflögnunareitur?
Nei, aðeins 5-10%
Ef barn fær bullous impetigo eða SSSS, má þá rækta S. aureus úr húðblöðrunum?Ekki er hægt að rækta bakteríuna úr húðblöðrunum vegna þess að þær eru afleiðingar eitrunar að völdum bakteríurnnar - ekki hún sjálf.Hvað heitir eitrið sem S. aureus getur myndað og veldur matareitrun? Hvaða lágmarkshitastig þarf að vera til staðar svo að S. aureus geti myndað eitrið í matvælum? Ef bakterían nær að mynda eitur í fæðu er þá hægt að afvirkja eitrið með því að sjóða matinn?Meltingarvegseitur (Staphylococcus enterotoxin) <10°C Þolir 100°C í 30 mínHvaða toxín geta valdið toxic shock syndrome, og hver eru helstu einkenni og teikn syndromsins?TTST-1 og önnur TSS toxín hiti, blóðþrýstingsfall, útbrot og síðar húðflögnun Teikn frá MTK, blóði, nýrum, lifur o.fl.Hver er munurinn á "bullous impetigo" og kossageit (impetigo)?bullous impetigo orsakast af húðflögnunareitrinu en ekki kossageitS. aureus er algengasti sýkingarvaldurinn í húð; nefnið helstu húðsýkingar af hans völdum.kossageit, hárslíðurbólga, graftarkýli, drepkýliHverjir sýkjast helst af S. saprophyticus og hvaða sýking er algengust af hans völdum?ungar kynvirkar konur: þvagfærasýkingNefnið nokkrar gerðir af íhlutum í fólki.Þvagleggir, æðaleggir, gerviliðir, kviðskilunarleggir, mænuvökva-samveitur, hjartalokurÍ hvernig sjúklingum (hvaða áhættuþættir til staðar) áttu von á að sjá ífarandi CoNS sýkingar (í blóði og öðrum innri líffærum)?Fólk með ífarandi hluti, ónæmisbældirHvaða CoNS tegund hefur náð fótfestu á Vökudeild Barnaspítalans og finnst á nýburagjöræslum víða um heim?S.capitisHver er munurinn á MSSA og MRSA (=MÓSA) m.t.t. ónæmis fyrir methicillin og skyldum lyfjum (t.d. Staklox)?MSSA eru næmir fyrir sýklalyfjum á meðan MÓSA eru ónæmir.Hvaða eiginleikar liggja að baki methicillin ónæmi í MRSA? Er það pensillínasamyndun eða breytt pensillín bindiprótein?Bæði pensillínasamyndun og breytt pensillín bindiprótein veldur methicillin ónæmi í MÓSA bakteríumHvernig er MÓSA staðan á Íslandi (algengi) miðað við önnur Evrópulönd og USA?7% á Íslandi, 45% í USA, Ísland er ekki með þeim verstu en heldur ekki þeim allra bestu