100 terms

Maltese 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

dell- dellijiet
shadow
ċanga
beef
landa - laned
tin
bir - bjar
well (n)
żebbuġa - żebbuġ
olive
xlokk
southeast
punent
west
raħal - irħula

(Ħal-)
village
mużew - mużewijiet
museum
l-isptar - l-isptarijiet
hospital
tramuntana

nofsinhar

lvant

punent
north

south

east

west
fin-Nofsinhar tal-Ewropa
in southern Europe
ħaġar
boulder
Qim
archaic for worship
standing
għand tal-merċa
għand il-growser
at the gorcer's (2)
għand tal-laħam
at the butcher's
bejt - bjut
roof
mar ix-xogħol

mar il-baħar
he went to work

he went to sea/ the beach???
ħareġ mill-knisija

ħareġ minngħand tal-laħam

ħareġ minn fuq il-bejt
to come out from / be coming from
he came out of the church

he came out of the butcher's

he came from on the roof
fuq

isfel
upstairs

downstairs
dak (m)
dik (f)
dawk (p)
that - m/s/p
dan (m)
din (f)

dawn (p)
this m/f/p
kemm hu twil

kemm iddum / idum?
how long is it?

how long does it take?
suffara - sfafar
whistle
xegħma - xegħmat
candle
xtajta - xtajtiet
small beach
rdum - rdumijiet
cliff
geddum - gdiedem
chin
xitla - xtieli
plants
waħdi
waħdek
waħed
waħedha

waħedna
waħedkom
waħedhom
I am alone , by myself etc
ix-xogħol għad-dar
homework
m'iniex waħdi
I'm not alone
waħdek għamiltu ix-xogħol tad-dar
did you do your homework alone?
għamel x'għamel
whatever he did
tilef x'tilef
whatever he lost
weħel x'weħel
whatever he got (jail sentence or fine)
gomma - gommom
erasers
riga - rigi
ruler
lapes - lapsijiet
pencil
xi erbgħa min-nies kollox
only a few people
xi ħmistax-il Ewro
about €15
xil-ħamsa
at about five
xi kultant
sometimes
Franza
Franċiz - a - i
France
French
għanda lil xi ħadd jigi minnha Malta?
does she have anyone related to her in Malta?
x'jogħġobha Malta lil Linda?
what does Linda like about Malta
ma taħdimx
she doesn't work
eżami - eżamijiet
exam
ma jagħmel l'ebda partajm
he doesn't do any part time
infermier - a
ners
nurse (2)
ħajjat - a - a
tailor
bejjiegħ - a - a
seller
xabbat - a - xabbaturi
climber
xerrej - xerrejja - xerejja
buyer
pustier - i
postman
kelliem - a - a
speaker
kittieb - a - a
writer
deffien - a - a
digger
attur -attriċi- atturi
actor
xufier - a - a
driver, chauffeur
surmast - a - surmastijiet
headmaster
ħabsi - ħabsija - ħabsin
prisioner
seftur - a - i
servant, maid
għalliem - a - a
teacher
ministru - a - i
minister
skrivan - a - skrivani
clerk
żeffien - a - a
dancer
tellief -a - a
loser
rebbieħ - a - a
winner
sajjied - a - a
fisherman
perit - (a) - i
architect
namrat - a - i
lover
ħalliel - a - ħallelin
thief
kennies - a - a
sweeper, scavenger
sakranazz - a - i
drunkard
nutar - a - a
notary
għaddas - a - a
diver
għarus - a - għarajjes
girl / boyfriend
pulizija - pulizija mara - pulizija
police m/f/p
il-Greċja
Grieg - a - i
Greece
It-Turkija
Tork - a - Torok
Turkey - ish
jien m'iniex
I'm not..
It-Tuniżija -
Tuneżin - a - i
Tunisia - n
L-Iżvizzera - Żvizzeru - a - i
Switzerand - Swiss
minn Ħal Qormi
he's from Qormi
L-Iżvezja
Żvediz - a - i
Sweden - Swedish
L-Awstrija - k - ka - Awstrijaċi
Austria - n
L-Isla - Senglean - a- i
Senglea - n
xewqa - t
desire, wish
kelb - klieb
dog
Għid (il-kbir)
Easter
prinċipjant
beginner
irqiq - a - irqaq
thin
ikrah - kerha - koroh
ugly
morr - a - i
sour
oħxon - ħoxna - ħoxnin
fat
twil - a - twal
tall
dejjaq - dejqa - dojoq
narrow
għoli - għolja - għoljin
high
fond - a - i
deep