28 terms

Sylfaen Dwys y De-orllewin ateb cwestiynau uned26 - 30

STUDY
PLAY
Ydyn nhw mor dwp â'i gilydd?
Ydyn
Ydyn nhw mor dwp â'i gilydd? x
Nac ydyn
Dych chi cystal â ni?
Ydw
Dych chi cystal â ni? x
Nac ydw
Ydy hi mor hen â fi?
Ydy
Ydy hi mor hen â fi? x
Nac ydy
Ydy e mor blentynnaidd â fi?
Ydy
Ydy e mor blentynnaidd â fi? x
Nac ydy
Ydy hi'n wlypach heddi?
Ydy
Ydy hi'n wlypach heddi? x
Nac ydy
Oedd hi'n dwymach neithiwr?
Oedd
Oedd hi'n dwymach neithiwr? x
Nac oedd
Nhw oedd y druta?
Ie
Nhw oedd y druta? x
Nage
Fydd hi'n well fory?
Bydd
Fydd hi'n well fory? x
Na fydd
Fi yw'r mwya deallus?
Ie
Fi yw'r mwya deallus? x
Nage
Ydy hi'n fwy cymylog nawr?
Ydy
Ydy hi'n fwy cymylog nawr? x
Nac ydy
Ti yw'r gorau?
Ie
Ti yw'r gorau? x
Nage
Ydy Ffred yn fwy doniol na Bryn?
Ydy
Ydy Ffred yn fwy doniol na Bryn? x
Nac ydy
Fe yw'r gwaetha?
Ie
Fe yw'r gwaetha? x
Nage
Dydd Sul oedd y gwlypa?
Ie
Dydd Sul oedd y gwlypa? x
Nage