nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

plaats dilect
plaats waar de misdaad plaatsvond
alibi
bewijs dat je de misdaad niet gepleegd hebt
pro-deoadvocaat
advocaat die een zaak voert voor iemand met weinig geld
recidiveren
hervallen
wraken
betisten
met voorbedachten rade
opzettelijk doden
forensische geneeskunde
gerechtelijke geneeskunde
seponeren
niet verder behandelen
psychopaat
gedragsstoornissen
ontoerekeningsvatbaar
het niet toerekenen van een strafbaar feit
procederen
een rechtzaak voeren
reconstructie
terug nabootsen van de moord
minnelijke schikking
zonder tussenkomst van de rechter
hof van Cassatie
kwn
delinquent
strafbaar
het grof geschut boven halen
zware middelen
je kan dat niet allemaal onder 1 noemer brengen
1 naam aan iets geven
veel in haar mars hebben
veel kwaliteiten
op de valreep
op het nippertje
wat gas terugnemen
rustiger aandoen
op hetzelfde aambeeld hameren
altyd hetzelfde doen/zeggen
een lakmoesproef
test
een tandje bijzetten
beter best doen
de spuitgaten uitlopen
het is erover
de vuurproef doorstaan
de ultieme test
dit is een kolfje naar mijn hand
helemaal mijn ding
op tilt slaan
helemaal nerveus
afgepeigerd
doodop
gebeiteld
in een vaste veilige positie
gedeisd houden
kalm
hoteldebotel
stapelgek
kapsones
pretentie
kinnesinne
jaloezie
mesjokke
gek
gaat pleite
weglopen
niet te sappel
hard werken
schlemiel
stakker
schnabbelt
werken
sores
zorgen
verramsjen
tegen een lage prijs
zwijntje gehad hebben
financiele meevaller
criminologie
studierichting over criminelen
wraken
betisten
met voorbedachten rade
opzettelijk doden
openbaar misterie
kwn
forensische geneeskunde
gerechtelijke geneeskunde
hof van assisen
kwn
volksjury
kwn
seponeren
niet verder behandelen
psychopaat
gedragsstoornissen
ontoerekeningsvatbaar
het niet toerekenen van een strafbaar feit
procederen
een rechtzaak voeren
reconstructie
terug nabootsen van de moord
minnelijke schikking
zonder tussenkomst van de rechter
hof van Cassatie
hoogste rechtbank
determinisme
door wetenschappelijke opvattingen wordt de mens volledig bepaald door het milieu of erfelijke factoren
fatalisme
het leven ligt vast
miserabilisme
figuren komen uit mensonwaardige milieus , seksualiteit..
delinquent
strafbaar
het grof geschut boven halen
zware middelen
je kan dat niet allemaal onder 1 noemer brengen
1 naam aan iets geven
veel in haar mars hebben
veel kwaliteiten
op de valreep
op het nippertje
wat gas terugnemen
rustiger aandoen
op hetzelfde aambeeld hameren
altyd hetzelfde doen/zeggen
een lakmoesproef
test
een tandje bijzetten
beter best doen
de spuitgaten uitlopen
het is erover
de vuurproef doorstaan
de ultieme test
dit is een kolfje naar mijn hand
helemaal mijn ding
op tilt slaan
helemaal nerveus
afgepeigerd
doodop
gebeiteld
in een vaste veilige positie
gedeisd houden
kalm
hoteldebotel
stapelgek
kapsones
pretentie
kinnesinne
jaloezie
mesjokke
gek
gaat pleite
weglopen
niet te sappel
hard werken
schlemiel
stakker
schnabbelt
werken
sores
zorgen
verramsjen
tegen een lage prijs
zwijntje gehad hebben
financiele meevaller
realisme
werkelijkheid
onopzettelijk doden
...