Dutch words and phrases 2

STUDY
PLAY
iedereen
everybody
iedereen op deze website
Everybody on this website
werkelijk
indeed, really
vrolijk
happy, merry
afhalen
to take
oefenen
practice
verstaan
understand
verstaanbaar
clearn
het geval
issue
waarschijnlijk
likely
het nadeel
disadvantage
vermorgen
ability
inderdaad
indeed
het bericht
message
waarheen
where
terwijl
while
meteen
immediately
de opmerking
comment
Is er iets dat je kunt aanbevelen?
Is there something you can recommend?
bijna
almost
zeer populair
especially popular
de vrijheid
liberty
stage lopen
to work at a temporary assigment
de stage
internship
de opleiding
training
ofschoon
although