Le corps humain tout

une articulation
Click the card to flip 👆
1 / 54
Terms in this set (54)
une hancheun genouune chevilleun piedun orteilun doigtun visageun cheveuun nezune boucheune lèvreune genciveune dentune barbeune moustacheune têteun frontun oeilun cilun sourcilune paupièreune oreilleune langueune joueun mentonune mâchoireun corpsune têteun couune épauleune poitrineun brasune mainun doigtune jambeun piedun ventreune nuqueun dosune fesseun piedun orteil (un doigt de pied)un poingune paume (de la main)