Syror och Baser

2.7 (6 reviews)
pH-värde
Click the card to flip 👆
1 / 16
Terms in this set (16)
Tre starka syrorSaltsyra (HCl), salpetersyra (HNO3) och svavelsyra (H2SO4)Tre starka baserNatriumhydroxid (NaOH), Kaliumhydroxid (KOH), Calciumhydroxid (Ca(OH)2)Stark syraMest vätejoner H+ I vatten delas alla syramolekyler upp i vätejoner och negativa joner.Stark basMest hydroxidjoner OH- I vatten delas alla basmolekyler upp i hydroxidjoner och positiva joner.Vad bildas när en syra och en bas blandas?Vatten och Salt (H20, NaCl)neutraliseraBlanda en syra och en bas tills du fått en neutral lösning