68 terms

Verb, Grupp 2

Verben i grupp 2 får ett -e i presens eftersom stammen slutar på konsonant. De verb som har ett -r i stammen, t.ex. köra, lära, böra, göra får ingen ändelse i presens. För alla -er verb som har p,t,k,s,x i stammen, t.ex. köpa, möta, röka, läsa, sätta och växa... är andelsen -te i preteritum i stället för -de.
STUDY
PLAY
anmäla
report, review
behöva
need, need to
bygga
build
fylla
fill
följa
follow, accompany
gälla
be valid, apply
höja
increase, raise
ringa
call, ring
slänga
throw, chuck
stänga
close
sätta
put; set [placera i sittande ställning]
ställa
put, set [placera i stående ställning]
lägga
put; place; lay [placera i liggande ställning]
svänga
swing, sway
väga
weigh
äga
own
minnas
remember
trivas
enjoy, get on [well]
må bra, ha det trevligt, ha det skönt, vara nöjd
bestämma
determine
drömma
dream
glömma
forget
gömma
hide; keep, save
tömma
empty
känna
feel; know
hända
happen, occur
tända
light, ignite
använda
use
betyda
mean, signify
leva
live [also figuratively]
skilja
separate, distinguish
smörja
lubricate, grease
sälja
sell
säga
say
välja
choose; vote
vänja
accustom
begära
request; demand
hyra
rent, hire
höra
hear, listen; belong to
köra
drive
lära
teach
röra
touch[also fig.]; stir, mix
störa
interrupt [irritating]
böra
should
göra
do; make
blåsa
blow
hjälpa
help
klippa
cut
köpa
buy
leka
play
låsa
lock [also fig.]
läsa
read, study
märka
notice, obs; label, mark
resa
travel; put up, raise
röka
smoke
släcka
put out; extinguish
steka
fry, roast
sänka
reduce, lower
söka
seek; try
tycka
think; imagine [when you want to express a subjective judgement. ]
tänka
think; imagine
väcka
wake; arouse
värka
ache, hurt
åka
go, ride, drive
gifta
marry
byta
change, exchange
möta
meet [also fig.]
skåta
look after; control
växa
grow