aan het + infinitief

Ze is aan het afwassen.
Click the card to flip 👆
1 / 14