Zou/Zouden: BELEEFDE VRAAG (B1)

Zou jij de deur voor me willen openhouden?
Click the card to flip 👆
1 / 10