Stedsadverbier

Term
1 / 12
Til venstre
Click the card to flip 👆
Terms in this set (12)
Til venstre
til højre
ved siden af
nær ved
inden i
ovenpå
langt fralejos deoversobre