J'aime 4, U8

même
Click the card to flip 👆
1 / 58
Terms in this set (58)
le terrorismeterrorismil'économie (f)talousle Premier ministre, la Première ministrepääministeridéfendrepuolustaale Président, la Présidentepresidenttile pouvoirvaltadèsheti, jostakin lähtienle tourkierrosla crisekriisifinancier, financièreraha-, finanssi-économiquetaloudellinen, talous-réel(le)todellinenle racismerasismile citoyen, la citoyennekansalainenle (la) réfugié(e)pakolainenmanifesterosoittaa mieltään, osoittaa mielipiteensäle point de vuenäkökanta, näkökulmale marché du travailtyömarkkinatl'accès au logement (m)mahdollisuus hankkia asuntoles pouvoirs publics (m)viranomaisetaméliorerparantaala populationväestöla banlieueesikaupunki, lähiöla tensionjänniteentier, entièrekoko, kokonainenmener (à)johtaa (johonkin)le conflitkonfliktil'attaque (f)iskuvéritabletodellinenbouleverserjärkyttääparmijoukossal'événement (m)tapahtumales valeurs (f)arvotjusteoikeudenmukainenla démocratiedemokratiale parti politiquepoliittinen puolueofficiel(le)virallinenen cachettesalassal'Ambassade (f)suurlähetystöcensurersensuroidaouvertementavoimestidirigerjohtaaà l'époque (f)tuohon aikaananimer(tässä:) juontaa, pitääle débatväittelyarrêter(tässä:) pidättääsoupçonnerepäilläobliger (à)pakottaa (johonkin)