Top Up 2 ch 13

scream
Click the card to flip 👆
1 / 36
Terms in this set (36)
neighbourgrannemanagelyckas, klara sigscare awayskrämma borttear off (tore, torn)slita bortpartdelheartbrokenförkrossad, förtvivladwidowänkaluckilysom tur varfeel sorry for (felt, felt)tycka synd omrebuildbygga ombegtiggahurry pastskynda sig förbifutureframtidplastic surgeonplastikkirurgdifficultsvårretiregå i pensionbring, brought, broughthämtafinalslutlig, sistaribrevbenpaymentbetalningangelängelcrowdfolkmassashowföreställningsurviveöverlevaincrediblyotroligtbravemodig