El och magnetism

5.0 (1 review)
Elektron
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
KondensorKomponent som lagrar laddning. Består av två plattor som inte har kontakt med varandraKapacitansEtt mått på förmågan att lagra elektrisk laddning i en kondensator.DiodLikriktare. Komponent som släpper fram ström åt ena hållet och stoppar strömmen åt det andra hållet.TransistorKomponent som kan förstärka svaga strömmar. Transistorn har tre anslutningar: emitter, bas och kollektor.ElektromagnetismOm det går ström i en ledare bildas ett magnetfält kring ledaren. Magnetfältet försvinner om man slår ifrån strömmen. Magnetfältet ändrar riktning om strömmen ändrar riktning.ElektromagnetEn spole med järnkärna. Elektromagneten blir starkare om spolen har fler varv och om strömmen ökar.ElektriskmotorOmvandlar elektrisk ström till en rörelse.InduktionMagnetiska kraftlinjer som rör sig tvärs över en ledning skapar en elektrisk ström i ledningen. Detta kallas induktion. Det är induktion som gör att generatorn kan omvandla en rörelse till elektrisk ström.GeneratorOmvandlar en rörelse till elektrisk ström.TransformatorApparat som ökar eller minskar spänningen på en växelström. Består av två spolar på en järnkärna.