Pro 3-U6A-only something

cold
Click the card to flip 👆
1 / 13
Terms in this set (13)
nachlazení
cítit se špatně
cítit se dobře
bolest hlavy
domácí práce
svědit
lék proti bolesti
měl by
neměl by
bolest v krku
toothachebolest zubůWhat's up?Co se děje?What's wrong?Co je špatně?