25 terms

Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 38

STUDY
PLAY
ar bwys
by
ar dy bwys di
by you
ar dy ôl di
after you
ar ei bwys e
by him
ar ein hôl ni
after us
ar ein pwys ni
by us
ar ei phwys hi
by her
ar ei ôl e
after him
ar ei hôl hi
after her
ar fy mhwys i
by me
ar fy ôl i
after me
ar eu hôl nhw
after them
ar eu pwys nhw
by them
ar ôl
after
dyddiadur
diary
fan hyn
here
fanna
there
hwnna
that one
Cer ar ei ôl e
Go after him
Pwy fyddai'n meddwl
Who'd have thought
cell
cell
celloedd
cells
ffrind mynwesol
bosom buddy
mechniaeth
bail
dirwy
fine