46 terms

Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 52

STUDY
PLAY
Sawl ffordd?
How many roads?
ffordd
road
ffyrdd
roads
llygoden
mouse
llygod
mice
mochyn
pig
moch
pigs
siop
shop
siopau
shops
llun
picture
lluniau
pictures
teulu
family
teuluoedd
families
pont
bridge
pontydd
bridges
anifail
animal
anifeiliaid
animals
cath
cat
cathod
cats
swyddfa
office
swyddfeydd
offices
llawer
lots
digon
enough
gormod
too much
am
want to
trafferthion
troubles
ariannol
financial
cyfranddaliadau
shares
benthyciadau
loans
mynd i'r wal
to go to the wall
harten
heart attack
hyfforddwr
trainer
hyfforddwyr
trainers
gwlad
country
gwledydd
countries
rhaglen
programme
rhaglenni
programmes
dyn
man
dynion
men
car
car
ceir
cars
mab
son
meibion
sons
tri mab
three sons
pedwar drws
four doors
naw mochyn
nine pigs