13 terms

Epäsäännölliset adjektiivit

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ung, yngre, yngst
nuori
tung, tyngre, tyngst
raskas, painava
lång, längre, längst
pitkä
trång, trängre, trängst
ahdas
låg, lägre, lägst
matala
stor, större, störst
suuri
grov, grövre, grövst
karkea; paksu
hög, högre, högst
korkea
bra; god, bättre, bäst
hyvä
dålig, sämre, sämst
huono
gammal, äldre, äldst
vanha
liten, mindre, minst
pieni
ond, värre, värst
paha