Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Alternatief
Gebaseerd op heel nieuwe ideeën die in de maatschappij nog niet door de meerderheid worden gedeeld
Een tweede mogelijkheid
Anekdote
Amusant, kort verhaal, meestal gebaseerd op eigen ervaring
Argument
Uitspraak om een standpunt te ondersteunen
Conclusie
Besluit
Gevolgtrekking
Slotsom
Expliciet
Uitdrukkelijk
Fase
Tijdelijke toestand in de ontwikkeling van iets
Elk deel in een opeenvolging van bewegingen
Formuleren
Onder woorden brengen
Introductie
Voorstelling, inleiding
Ironie
Spot
Monotoon
Eentonig
Vervelend
Motiveren
Redenen geven waarvoor, met bewijzen staven
Enthousiast maken
Observeren
Waarnemen, bespieden
Bekijken om tot een zeker inzicht te komen, er iets uit te leren
Pleiten
Verdedigen
Redenen aangeven ter verdediging van een persoon of zaak
Raster
Netwerk van lijnen, tabel, lijnenschema
Rede
Denkvermogen
Gezond verstand
Uitdrukking van gedachten en gevoelens
Stelling
Bewering waarover je mening kunt verschillen, mening van iemand over een omstreden onderwerp, mening die ter discussie staat
Visualiseren
Zichtbaar maken, als beeld voorstellen, veraanschouwelijken
Weerleggen
De onjuistheid van een bewering aantonen