belangrijke werkwoorden

beslissen (besluiten)
Click the card to flip 👆
1 / 23
Terms in this set (23)
onderzoekento examine, research, investigatebezoekento visitzich voelento feelregelento arrangeregenento rainuitnodigento inviteinleverento hand innodig hebbento needlast hebben vanto be bothered with/byzin hebben in (om ...te)to feel likeverwijderento delete, take awayelkaar leren kennen (kennismaken)to get to know each otherervoor zorgen datto make sure that