Stratos 30 januari nieuwe woorden n.a.v. schrijfexamen NT2

al
Click the card to flip 👆
1 / 12
Terms in this set (12)
bezochtvorige zomer hebben we mijn moeder .... (bezoeken -perfectum/ verleden tijd)verwijderdwe hebben alle overbodige documenten .... (deleted)