Les 3 (30 januari) woordenlijst van les 1: de juiste toon

Term
1 / 42
een verzoek doen
Click the card to flip 👆
Terms in this set (42)
toppietops / excellentvoldaan (een factuur voldoen)paid (to pay an invoice)wellichtpossibly / perhapsboodschap (de)messagenamelijkyou seenadrukkelijker (nadrukkelijk)more emphatically (emphatic)langs komen (langskomen)come round / drop bykrijg te pakken (te pakken krijgen)get hold of (to get hold of)bestanden (het bestand)files (the file)loopt uit (uitlopen)is overrunning its timemoet weg (weg moeten)have to leave / have to goerover begint (over iets beginnen)to bring (something) upbedacht (bedenken) thought ... up(to think up)zenuwachtignervousgezamenlijkcollectiveovergemaakttransferredde tijd dringttime is running outplegen (een telefoontje plegen)make (a phone call)zich opofferen (voor mijn kinderen)to sacrifice oneselfweggegooid (weggooien, gooide weg)we hebben veel spullen .... (thrown away)ik kan er niets aan doenI can't do anything about itik heb niets te doenI have nothing to doafleiden (leidde af, afgeleid)to distractde afleidingdistractionaanstellerdrama queenstoren (stoorde, gestoord)to disturb, interrupteen ogenblikjeeen momentjedat red ik nietI cannot make (do) it (lit. that I cannot make/do)kletsen (kletste, gekletst)wilde je moeder even met je ...? (chat)wat betreft (betreffende)concerningzo snel mogelijk (z.s.m.)as soon as possible (asap)corrigerento correct