20 terms

TRAVELING

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

photo
hình ảnh
trip
chuyến đi
cave
hang
ancient
xưa, cổ
town
phố
imperial
cung đình, triều đình, hoàng gia
market
chợ
bay
vịnh
holiday
ngày lễ, ngày nghỉ
cruise
cuộc đi chơi trên biển
pagoda
chùa
boat
thuyền
delicious
ngon
food
thực phẩm, thức ăn
resort
khu nghỉ dưỡng
island
hòn đảo
plane
máy bay
seafood
Hải Sản / Đồ Biển
excursion
cuộc đi tham quan
forest
rừng

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.