WELSH: Cwmraeg Hanfodol/ Essential Welsh- Numbers/ Time/ Days/ National Holidays

STUDY
PLAY
Rhifau
Numbers
dim
0
un
1
dau
2
tri
3
pedwar
4
pump
5
chwech
6
saith
7
wyth
8
naw
9
deg
10
un deg un
11
un deg dau
12
un deg tri
13
un deg pedwar
14
un deg pump
15
un deg chwech
16
un deg saith
17
un deg wyth
18
un deg naw
19
dau ddeg
20
dau ddeg un
21
dau ddeg dau
22
dau ddeg tri
23
dau ddeg pedwar
24
dau ddeg pump
25
dau ddeg chwech
26
dau ddeg saith
27
dau ddeg wyth
28
dau ddeg naw
29
tri deg
30
pedwar deg
40
pum deg
50
chwe deg
60
saith deg
70
wyth deg
80
naw deg
90
cant
100
mil
1000
y cyntaf
1st/ first
yr ail
2nd/ second
y trydydd
3rd/ third
Yr Amser
The Time
Faint o'r gloch?
What is the time?
...o'r gloch
...o'clock
un o'r gloch
1:00/ one o'clock
ddau o'r gloch
2:00/ two o'clock
dri o'r gloch
3:00/ three o'clock
un ar ddeg o'r gloch
11:00/ eleven o'clock
ddeuddeg o'gloch
12:00/ twelve o'clock
ganol dydd
12:00/ midday
ganol nos
12:00/ 0:00/ midnight
chwarter wedi...
quarter to...
hanner awr wedi...
half past...
chwarter i...
quarter to...
yn y bore
in the morning
yn y prynhawn
in the afternoon
gyda'r nos
in the evening
yn yr nos
in the night
amser codi
getting up time
amser ysgol
school time
amser cinio
dinner time
amser gwely
bed time
am...
at...
Dyddiau'r Wythnos
Days of the Week
Dydd Llun
Monday
Dydd Mawrth
Tuesday
Dydd Mercher
Wednesday
Dydd Iau
Thursday
Dydd Gwener
Friday
Dydd Sadwrn
Saturday
Dydd Sul
Sunday
Y Flwydyn
The Year
Ionawr
January
Chwefror
February
Mawrth
March
Ebrill
April
Mai
May
Mehefin
June
Gorffennaf
July
Awst
August
Medi
September
Hydref
October
Tachwedd
November
Rhagfyr
December
Gwanwyn
Spring
Haf
Summer
Hydref
Autumn
Gaeaf
Winter
Dydd Calan
New Years Day (1st January)
Dydd Santes Dwynwen
St Dwynwen's Day (25th January)
Dydd Gŵyl Dewi
St David's Day (1st March)
Y Pasg
Easter
Nos Galan Gaeaf
Halloween (31st October)
Noson Tân Gwyllt
Bonfire Night (5th November)
Noswyl Nadolig
Christmas Day (25th December)
Nos Galan
New Years Eve (31st December)
OTHER SETS BY THIS CREATOR