Yellow Label 2, Unit 3, Vocab 3.1

Term
1 / 23
amount
Click the card to flip 👆
Terms in this set (23)
might bemisschien zijnowe (to)schuldig zijn,reactionreactiereturn (to). teruggevensave (to)sparenspend (to) - spentuitgeven - gaf uitsurezekertake (to) - tookhier: duren - duurdeteenagertienertreat to (to)trakteren opturn out (to)blijkenuncleoomworthwaard