99 terms

Maltese 5

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

l-inbid qares isir ħall
sour wine becomes vinegar
doċċa - doċoċ
shower
żjara - żjajjar
visit
ġild
leather
ġibs
plaster, chalk
ħolom - joħlom
v.I

ħolma - ħolm
to dream

dream
qorq - qrieq
sandal
ġebla - ġebel
stone
borġ - braġ
heap
xaħam
lard, fat, grease, bribery
ħabaq
basil
għadma - għadam
bone
is-sbuħija
beauty
għażeb - għewieżeb
bachelor
widna - widnejn

widintni - widnejja
ear

my ear
għajjur - a
jealous
għasluġ - għesieleġ
stick, twig
qatel - joqtol
to kill
libes - jilbes
to dress
xorob - jixrob

v.I
to drink
l-azzar
steel
hemm x'libes?

kif inhu liebes?
look at what he's wearing (2)
ħaseb - jaħseb
to think
kif dejjem hekk?
what do you mean, it's always the case?
waqa' - jaqa'

v.I
to fall
waqaf - jieqaf
to stop
bagħat - jibgħat
to send
sewwa għamel
he did the right thing
il-knisja
at church
it-tieni lezzjoni
the second lesson
it-tielet lezzjoni
the third lesson
wieġeb - jwieġeb

v.III
to answer
kien imdejjaq li
he was sad because
kienet għand tal-ħanut tal-inbid
she was at the wine shop
wasal - jasal

wasalna Malta
to arrive

we arrived in Malta
daħal - jidħol
to enter + fi when w/o def article
qaleb - jaqleb
to translate
pastaż - a - psataż
rude
ħażż - jħożż

v.I

il-ħażż
to scribble, to sketch

the scribbling
rebaħ - jirbaħ

v.I
to win
sema' - jisma

v.I
to listen, hear
iblah - belha - boloh
stupid
nisrani - nisranija - nsara
Christian
id-deni
fever
dan mhu xejn
this is nothing
din mhi ħadd
she is nobody
Dawn mhuma xejn
these are nothing
iben - ulied

bint - ulied
son, sons

daughter
tilef - jitlef
to lose
seraq - jisraq
v.I

serrieq, ħalliel
to steal

thief (2)
mixli
accused
ħġieġa
glass
brinġiela - brinġiel
aubergine
nagħniegħ
mint
ħabs - ħabsijiet
prison
il-ħelsien
freedom
nesa - jinsa

ħareġ mir-ras
to forget (2) - go out of the head
ħafer - jaħfer
to forgive
geddum - gdiedem
chin
xtara - jixtri

v.VIII
to buy
xtajta - xtajtiet
small beach
l-Iżvezja
Żvediz - a - i
Sweden - ish
Il - Karnival (def. art)
carnival
tant
so much
għassa - għases
guard, sentinel, police station
naddaf - jnaddaf

v.II
to clean
fakar - jifkar
to remember
berqa
sajjeta
lightning
tarzna
baċir - i (dock
dockyard
dock
għodos - jogħdos
to dive
kustilja - kustilji
rib
majjal - i
pig
żring - ijiet
frog
denb - dnub
tail
il-ħames lezzjoni
the fifth lesson
għalaq - jagħlaq

v.I
to shut
qabeż - jaqbeż
to jump
qata' - jaqta'

v.I
to cut
qagħad bil-qiegħda

qagħad bil-wieqfa
to sit down

to stand up
qagħad - joqgħod
to stand, to stop, to stay
ma felaħx joqgħod bil-wieqfa
he was too weak to remain standing
qal - jgħid
to say
ħares - jħares
to see
ħalaq - jaħlaq
to create, invent
ħalef - jaħlef
to swear, to take an oath
kewkba - kwiekeb
star (astro)
ġenna - iet

ġenna ta' l-art
heaven, paradise

garden of Eden
bniedem - bnedmin
man, human beings
kiser - jikser

v.I
to break
beka - jibki

v.I
to cry
raqad - jorqod
to sleep
demm (m)
blood
tina - tin - iet
fig
bajtra - bajtriet (tax-xewk)
prickly pear
tewmi - ja - min
twin
mqareb - mqarba - mqarbin
naughty
geddum - gdiedem
chin
ir-raba' lezzjoni
the fourth lesson
is-sitt lezzjoni
the sixth lesson