41 terms

2nd year Medical Czech - Chapter 6 Vocabulary

vocab from chapter 6
STUDY
PLAY
Cramp-like
křečovitá
Localised, nonlocalised
lokalizovaná, nelokalizovaná
Mild, severe
mírná, prudká
Unbearable
nesnesitelná
Constant, intermittent
neustálá, přerušovaná
Sharp (pain)
píchavá/ostrá
Superficial, deep (pain)
povrchová, hluboká
Piercing (pain)
pronikavá
Throbbing
pulsující
Cutting (pain)
řezavá
Dull (pain)
tupá
Persistent
vytrvalá
Horrible or terrible (pain)
hrozená or strašná
Show me exactly where it hurts
ukažte mi, kde přesně to bolí
When did the pain start?
Kdy bolest začala?
What did you do before the pain started?
Co jste dělal před bolestí?
Does anything special cause pain?
Způsobuje tu bolest něco konkrétního?
Does anything make it worse?
Zhoršuje něco tu bolest?
Is it better after something?
Je to lepší po něčem?
What kind of pain is it?
Jaká je to bolest?
Can you describe the pain?
Můžete tu bolest popsat?
Did the pain come suddenly or slowly?
Začalo to náhle, nebo pomalu?
Does it wake you up at night?
Budí vás bolest v noci?
Does the pain spread to other areas?
Šíří se (jde) ta bolest někam jinam?
Where does the pain spread?
Kam bolest vystřeluje?
Do you take any painkillers?
Berete nějaké léky proti bolesti (na bolest)?
Did any painkillers help you?
Pomohl vám nějaké lék proti bolesti?
How long has the pain lasted?
Jak dlouho bolest trvá?
What stopped the pain and when did it happen?
Kdy a po čem ta bolest přestala?
My whole body hurts
bolí mě celé tělo
I have a headache
bolí mě hlava
Little, less, the least
málo, méně, nejméně
Alot, more, the most
hodně, víc, nejvíc
Spa
lázně
Pain started, disappeared
bolest začala, přestala
Around (prep.)
kolem
Rest, at rest
klid, v klidu
To press/push
zatlačit
I feel sick
je mi nevolno
Hospital bed
lehátko
Is the pain worse at rest or when moving?
Je ta bolest horší v klidu nebo při námaze?