Egypt

Get a hint
Na kterém kontitnentu se nacházel starověký Egypt?
Click the card to flip 👆
1 / 23
1 / 23
Terms in this set (23)
Na kterém kontitnentu se nacházel starověký Egypt?
Afrika
Do kterého moře se vlévá Nil?
Do Středozemního moře.
Jak se jmenuje moře, které je vpravo od egyptské oblasti?
Rudé moře
Jak se jmenují tři velká vývojová období, kterými Egypt prošel?
Stará říše, Střední říše, Nová říše
Který faraon sjednotil horní a dolní Egypt?
Meni
Která důležitá řeka protéká Egyptem?
Nil
Vyjmenuj 3 plodiny, které se v Egyptě pěstovaly.
Mohou být následující: pšenice, ječmen, čočka, hrách, len
Z čeho vznikl pravděpodobně název Egypt?
Z latinského Aegyptus, nebo z řeckého Aígyptos.
Jak sami Egypťané nazývali svou zemi?
Kémet
Jak se nazývá egyptské obrázkové písmo?
Hieroglyfy
Na co psali a z čeho byl inkoust vyroben?
Na papyrus, inkoust byl vyroben z ořechové šťávy.
Jak se jmenuje nejstarší pyramida?
Džoserova. Navrhl ji Džoserův vezír Imhotep, který byl pravděpodobně jeho synem.
Jak se jmenovaly hrobky, které předcházeli pyramidám?
Mastaby. Slovo znamenalo "lavice", protože ji tvarem připomínaly.
Jak se jmenuje nejvyšší pyramida?
Cheopsova (Chufova), měří 139 m.
Co je to mumie?
Mrtvé tělo člověka, které se zachovávalo technikou balzamování (vyjmutí vnitřních orgánů, naložení do solného roztoku...).