100 terms

Maltese - 6

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

qawwi - ja - jin
strong, fat, plump
maqtul - a - lin
killed, slain, murdered
bieżel - la - biż/beżlin
hardworking (broken plural)
ħu Pawlu

l-aħwa ta' Pawlu
Paul's brother

Paul's brothers
bin Pawlu

bint Pawlu

mart Pawlu
Paul's son

Paul's daughter

Paul's wife
oħt - aħwa
sister
l-għan - l-għanijiet
purpose, goal
qalil - a - qliel
rigid, severe, fierce, cruel difficult, extremely naughtly
rieqed - rieqda - riqdin / reqdin

dieħel - dieħla - diħlin / deħlin

sieket - siekta - siktin / sektin
broken plurals - sleeping

entering

silent
warda - ward / wardiet
roses (uncountable / countable)
mħadda - mħadded
pillow
ħabs - ħabsijiet
prison
kustilja - ji
rib
ittra - i
letter (both alphabet & mail)
sħaba - sħab / sħabiet
cloud (uncountable / countable)
mixli - ja - jin
accused
mgħaġġel - mgħaġġla - mgħaġġlin
hurried
jiena mgħaġġla

M'hemmx għaġla.
Tgħaġġel xejn
I'm in a hurry (f)

There's no hurry (2)
lit. don't hurry nothing
għaġġel - jgħaġġel
to hurry
ġisem - iġsma

ġismi - ġisimna
body

my / our body
ġewnaħ - ġwinħajn
wing - s or 2 wings
widna - widnejn

widnejja

widinti - widnejja
ear - s / 2 ears

my ear; my ears; my two ears

my ear
it-tnejn li huma
both of them
sieq - saqajn

saqajja
leg

my leg; my two legs; my legs; my foot; my two feet; my feet
qara - jaqra
qrajt
qrat
qrajna
qrajtu
qraw
to read
qarabagħalija - qarabagħali
marrow
l-għaqda - l-għaqdiet
union
darba f'ġimgħa
darba fil-ġimgħa
once a week (2)
miżżewweġ - miżżewġa - miżżewġin
married
sejjah - jsejjah

sejjah lil ħuk biex tiġu tieklu
to call

call your brother for dinner
newwel - jnewwel
innewlu - tnewlu - inewlu

newwili il-melħ
to pass, hand over, deliver

pass the salt
Kif inhu liebes?
x'hemm libes

Kif inhuma lebsin?
what's he wearing? (2)


what are they wearing
liebes - sa - lesbsin/libsin
wearing
ragħad u sajjetti
thunder and lightning
baħar maqlub

Trakk maqlub
rough sea

overturned truck
maltemp

maltempata, tempesta
bad weather

storm (2)
saq - jsuq
to drive
ġera - jiġri
to run
ġerħa - ġrieħi

ġeraħ - jiġraħ
injury

to injure
salib - slaleb

radd is-salib

salib it-toroq
cross, affliction

to make the sign of the cross

crossroads
radd - jrodd

jekk jogħġbok roddli dak il-ktieb lura
to give back, return, restore

please return that book
għer - għeret
jgħir
to become jealous
xtara - jixtri
xtrajt
xtrat
xtrajna
xtrajtu
xtraw
to buy
eżerċita -
jeżerċita
to practise
ħabat - jaħbat
ħbatt
ħabtet
ħbatna
ħbattu
ħabtu
to collide
deher - jidher

dhirt
dehret
dhirna
dhirtu
dehru
to show
difer - dwiefer
nail (body)
imqassijiet
scissors
fetaħ - jiftaħ
ftaħt
fetħet
ftaħna
ftaħtu
fetħu
to open
għalaq - jagħlaq
għalaqt
għalqet
għalaqna
għalaqtu
għalqu
to shut
qal - jgħid
għid
qalet
għidna
għidtu
qalu
to say
qagħad - joqgħod bil-qiegħda / bil-wieqfa

qgħadt
qagħdet
qgħadna
qgħadtu
qagħdu
to sit / stand
m'għandux kwiet
he's never quiet
lit. he doesn't have quiet
qabeż - jaqbeż
qbiżt
qabżet
qbiżna
qbiżtu
qabżu
to jump
qabeż mit-tieqa
he jumped out of the window
ħalaq - joħloq
ħlaqt
ħalqet
ħlaqna
ħlaqtu
ħalqu
to create
siġra - siġar - siġriet
tree -uncountable - countable
ma kienx moħħu hemm
he didn't have his mind on the problem
lit. he wasn't his head there
daħak - jidħak
dħakt
daħket
dħakna
dħaktu
daħku
to laugh
sab - jsib
sibt
sabet
sibna
sibtu
sabu

insib
issib
isib
issib
insibu
issibu
isibu
to find
Nhar il-Ħamis li ġej / għadda
next / last Thursday
illum il-ġurnata
nowadays
libsa - lbiesi
dress, suit
qabar - oqbra
tomb
għarraq- jgħarraq
to drown
għadd - jgħodd

l-għadd
to count

number, the count
sagħtejn biss bogħod
two hours away
bastiment - i
vapur - i
ship (2)
jingħata
given
suq - swieq
market
għall-bqija ta' għomru
for the rest of his life
żewġha
ir-raġel tagħha
her husband (2)
tfuliti
childhood
riedet
she wanted
sensja
redundancy
għamel ħsara
to damage
bqija
rest, change, remainder
ajkla - ajkli
eagle
Sqallia-
Sicily
taġen - twieġen
frying pan
qawwi - aqwa
oħxon - eħxen
fqir - ifqar
għali - ogħla
stronger - stronger
fat - fatter
poor - poorer
costly - costlier
xalla - xalel
xalpa - i
scarf (2)
xebba - xbejbiet
young woman
bidwi - bdiewa
farmer
wasal tard l-iskola
to arrive late to school
fuqiex kienet il-lezzjoni
what was the lesson about?
lit. on what was the lesson?
kemm-il baqra / tiġieġa / siġġu għandek?

Kemm-il + noun sing
how many cows / chickens / chairs do you have?
mija
mitt (used with sing. noun)
100
akbar
iżagħar
older
younger
hu akbar minni sentejn
he is two years older than me
mhux kbir daqsi
he is not as old as me
hu kbir daqsi
he is as old as me
fl-età tiegħu
at his age
mittejn

elfejn
200

2000
rebbiegħa
spring (season)
fil-mija
percent
għadda - jgħaddi
to pass
laqgħa - t
meeting
ċurkett - ċrieket
ring
sikwit
often, continuously