Stěhování národu

Get a hint
Kdy probíhalo stěhování národů
Click the card to flip 👆
1 / 34
1 / 34
Terms in this set (34)
Kdy probíhalo stěhování národů
4. až 7. století n.l. přechod mezi starověkem a středověkem
Čím to začalo?
Začalo to roku 375 n.l. vpádem kočovných Hunů z Asie do Evropy
Středověk
476 až 1492
Dělí se na
Raný vrcholný pozdní
Rozdíl mezi antikou a středověkem
Antika = žádné křesťanství
Středověk je sjednocen křesťanstvím,které je pro tuto dobu velmi důležité
První středověké státy
Franská říše byzantské říše arabské říše
Franská říše náboženství a náboženství později a dvě části
Křesťanství později katolíci rozděleni na Východofranská ho a Západofranskou
Byzantská říše náboženství náboženství později
Křesťanství později pravoslavní
Arabská říše
Islám
Pravoslavní neuznávají
Papeže a jsou ortodoxní
A teď první čast
Frankové
Co víme o Frankách
Využívali pozůstatky od Germánů jednoduché dřevěné přístřešky, na římskou říši neměli, původně byl jedním z germánských menu
Dynastie / rodina merovejci
Chlodvík
Co víme o Chlodvíkovi náboženství, manžel ka, codělal, kým byl co dobyl, vzdělání
Kvůli manželce se stal křesťanem a začal pod podmínkou přes tu sjednocovat kmen, manželka Chlo ~, zakladatel států V Franské říši, dobytí do dnešní Francie roku 481 se stal prvním králem všech franku
Zajímavost o Francii a francich
Francie se jmenuje po Frankách