Welsh

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

I Went
Es i
He/She Went
Aeth e/hi
We Went
Aethon ni
They Went
Aethon nhw
I Ate
Bwytais i
I Drank
Yfais i
I Brought
Prynais i
It Cost
Costiodd hi
I Watched
Gwyliais i
I Saw
Gwelais i
I Played
Chwaraeais i
I Danced
Dawnsiais i
I Phoned
Ffoniais i
It Was
Roedd hi'n
I Was
Roeddwn i'n
I Said...
Dywedais i "..."
He/She Said...
Dywedodd e/hi ".."
I Would Like
Hoffwn i
To Buy
Brynu
To Go
Fynd
To Watch
Wylio
I Wouldn't Like
Hoffwn i ddim
He/She Would Like
Hoffai e/hi
I Will
Bydda i'n
I Will Not
Fydda i ddim yn
He/She Will
Bydd e/hi
He/She Will Not
Fydd e/hi ddim yn
I Should
Dylwn i
I Shouldn't
Ddylwn i ddim
I Could
Gallwn i
I Would
Baswn i'n
I Like
Dw i'n hoffi
I Enjoy
Dw i'n mwynhau
I Adore
Dw i'n dwli ar
I Love
Dw i'n caru
My Favourite
Fy hoff
I Don't Like
Dw i ddim yn hoffi
I Don't Enjoy
Dw i ddim yn mwynhau
I Hate
Dw i'n casau
I Hate
Mae'n gas' da fi
My Worst
Fy nghas
I Agree
Dw i'n cytuno
I Disagree
Dw i ddim yn cytuno/Dw i'n anghytuno
I Think That
Dw i'n meddwl bod
I Believe That
Credaf fod
He/She
Mae e/hi'n
Like
Hoffi
Enjoy
Mwynhau
Think
Meddwl
He/She Does Not
Dydy e/hi ddim yn
... Ate
Bwytodd ...
... Drank
Yfodd ...
... Bought
Prynodd ...
He/She Has Got
Mae... Gyda fe/hi
He/She Should
Dylai e/hi
Chips
Sglodion
Sandwich
Brechdan
Chicken
Cyw iâr
Roast Dinner
Cinio rhost
Crisps
Creision
Cake
Teisen/Cacen
Sweets
Losin
Water
Dŵr
Orange Juice
...
Apple Juice
Suff afal
Tea
Te
Coffee
Coffi
Hot Chocolate
Siocled poeth
Milk
Llaeth
And
A/ac
But
Ond
With
Gyda
So
Felly
Or
Neu
Because
Achos
Sometimes
Weithiau
Also
Hefyd
Like/Such As
Fel
Then
Wedyn
Again
Eto
On
Ar
On The
Ar Y
In
Yn
In The
Yn y
At
Am
To
i
From
O
Until
Tan
Before
Cyn
After
Ar ôl
Between
Rhwng
This Year
Eleni
Last Year
Llynedd
Next Weekend
Penwythnos nesaf
Last Weekend
Penwythnos ddiwethaf
Yesterday
Ddoe
On One Hand
Ar un llaw
On The Other Hand
Ar y Llaw arall
Without A Doubt
Heb os nac obi bai
In My Opinion
Yn fy marn i
Tbh
A bod yn honest
Important
Bwysig
Interesting
Ddiddorol
Difficult
Anodd
Easy
Hawdd
Dangerous
Peryglus
Useful
Ddefnyddiol
Convenient
Cyfleus
Agree
Cytuno
Disagree
Anghytuno
Think
Meddwl
Believe
Credu
Want
Eisiau
Go
Mynd
To Be Able To
Gallu
Dress
Ffrog
Trousers
Trowsus
Jackets
Siaced
(T) Shirt/Top
Crys (T)
Shoes
Esgidiau
Skirt
Sgert
Tie
Tei
Raining
Bwrw glaw
Snowing
Bwrw eira
Stormy
Stormus
Sunny
Heulog
Boiling
Boeth
Fine
Braf
Cold
Oer
Leisure Centre
Canolfan Hamdden
Swimming Pool
Pwll Nofio
Stadium
Stadiwm
Shopping Centre
Canolfan Siopa
Youth Club
Clwb ieuenctid
Bowling
Bowlio
Running
Rhedeg
Cycling
Seiclo
Reading
Darllen
Camping
Gwersylla
Climbing
Dringo
... Match
Gêm...
OTHER SETS BY THIS CREATOR